•  
  •  
 

Indexación | Indexation

Actualidades Pedagógicas está incluída en:

Logo de Emerging Sources Citation Index (ESCI - WoS)

Logo de Publindex-ColombiaPublindex I - 2022: Categoría C

Logo de Biblat

Logo de Dialnet

Logo de CLASE Logo de MIAR
Logo de REDIB Logo de Google Scholar  
Logo de ERIHPlus